What are you looking for?

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

Vooreerst willen we u bedanken voor uw bezoek en interesse in ons merk! Welkom!

1.1 De website www.furore.fashion wordt beheerd door Flanders Fashion Design International bvba met als O-nr. BE 0683 744 486 gevestigd te Ter Mote 2 - 9850 Nevele, en hierna de 'online shop Furore' of 'verkoper' genoemd. U kan ons steeds bereiken op info@furore.fashion of tijdens de kantooruren op +32 93 89 64 69.

1.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" of "koper" genoemd. Indien u deze website bezoekt of er een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Wij aanvaarden geen bijkomende of andere voorwaarden van de klant, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Let op, de voorwaarden kunnen wijzigen in de loop der tijd. Lees ze dus steeds aandachtig want ze kunnen nieuwe rechten en plichten bevatten.

1.4 In onze privacy verklaring vindt u informatie over hoe furore uw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbindt u zich ook aan onze privacyverklaring.


Art. 2 Bestelling

2.1 De online shop Furore verkoopt enkel aan particulieren. Dit betekent dat als de koper een persoon is die items koopt voor niet-eigen gebruik (bv doorverkoop of om handel te drijven) dat hij/zij geen order kan plaatsen en de verkoper hem/haar geen producten kunnen verkopen.

2.2 Een overeenkomst komt geldig tot stand na het uitvoeren van een geldige betaling via het betaalplatform van de webshop ofwel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Door een bestelling te plaatsen, gaat de koper uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid. Onmiddellijk na de bestelling krijgt de verkoper via email een orderbevestiging. Indien u deze niet zou ontvangen hebben, kan hij/zij deze opvragen bij info@furore.fashion

2.3 De verkoper heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de productinformatie, kleuren, details en omschrijvingen van de items zo nauwkeurig mogelijk zijn. Echter, let wel op dat het beeld en de kleurkwaliteit kan variëren afhankelijk van het scherm waarop ze geconsulteerd worden. De verkoper kan niet garanderen dat een scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft. Elk product wordt gedocumenteerd met een productomschrijving (kleur, maat, soort product, etc.) en digitale foto's.

2.4 De vermelde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW (21%). De verzendkosten zijn niet inbegrepen, meer hierover in artikel 4.

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op de website en bestelling. Zij kunnen in de loop van het seizoen onderhevig zijn aan wijzigingen. Indien na de bestelling items worden afgeprijsd of acties van toepassing zijn, kan de koper geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil of de verkoop ontbinden.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

2.5 De voorraad vermeld op de website is indicatief en de loutere voorraadvermelding kan geen rechten of plichten doen ontstaan voor de verkoper, welke zijn uiterste best doet om de voorraadvermelding correct te laten verlopen. In het onverhoopte geval dat het bestelde product niet meer op voorraad is, zal dit direct meegedeeld worden aan de koper en wordt de koop-verkoop kosteloos ontbonden bij gebrek aan voorwerp.

2.6 De verkoper kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. Deze kan (typografische) fouten en onnauwkeurigheden bevatten m.b.t. het product, prijs, … en voorraad. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. De verkoper heeft het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie. Indien prijzen, kortingen, productinformatie niet correct weergegeven zouden zijn op de website of indien deze verkeerd opgenomen werden in de afrekening behoudt de verkoper eveneens het recht om een bestelling kosteloos te wijzigen of te annuleren. Uiteraard wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en kan hij/zij kosteloos afzien van de aankoop.

2.7 Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden. Dit betekent bv. dat de een koop geannuleerd kan worden als de koper geen consument is of indien uw betaling onrechtmatig is, of blijkt te zijn.


Art. 3 Betalingen

Nadat de koper de bestelling geplaatst heeft, wordt hij/zij verwezen naar een veilige betaalpagina op de verkoper zijn website met het verzoek zijn/haar bestelling te betalen.

De verkoper accepteert Visa, MasterCard, Maestro debet- en kredietkaarten, Bancontact en iDeal.

De koper ontvangt een orderbevestiging op zijn/haar scherm en per e-mail zodra de betaling voldaan is.

Met de betaling van de bestelling geeft de koper aan Mollie BV Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland , telefoonnummer +31 20 820 2070, de toelating om zijn/haar financiële gegevens veilig te bewaren.

In geval van terugbetaling zal de verkoper de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de creditcard van de koper of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.


Art. 4 Levering en verzending

4.1 De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en de verkoper het bedrag ontvangt. Indien items onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege en kosteloos ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

4.2 De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. De verkoper streeft ernaar het order binnen 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar de koper. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorspelbare vertragingen.

4.3 De leveringen worden in onderaanneming uitgevoerd door Bpost NV, Muntcentrum - 1000 Brussel telefoonnummer +32 22762111.

4.4 Aan de leveringsplicht van de verkoper is voldaan van zodra zij het bewijs kan voorleggen dat het pakket werd overgedragen aan Bpost.

4.5 Het pakket wordt geleverd op risico van de klant, naar het door de klant opgegeven leveringsadres. De koper kan het traject van levering consulteren op www.bpost.be/nl/trace. In geval dat Bpost het pakket zou verliezen of beschadigd zou zijn, dient de koper zich te wenden tot Bpost, +32 22012345

4.6 De verzendingskost valt steeds ten laste van de koper en is afhankelijk van het land van de bestemming. Het bedrag vindt u terug in punt 4.7. De geldige tarieven zijn deze vermeld in de algemene voorwaarden op moment van bestelling. Opgelet, gelieve bij elke bestelling de tarieven te consulteren,ze kunnen éénzijdig door de verkoper aangepast worden en zijn bindend voor de klant van zodra de wijziging opgenomen is in de algemene voorwaarden.

4.7 Leveringen binnen België zijn gratis voor orders boven 150€ ( anders €5).
Leveringen in Nederland /Luxemburg: €7. Leveringen in Duitsland en Frankrijk: €10. Leveringen rest van Europa: €15. Voor leveringen buiten Europa stuur een mail naar furore@furorefashion.be.


Art. 5 Het recht uw bestelling te retourneren of uw bestelling te herroepen

5.1 De koper heeft recht af te zien van de aangekochte items binnen de 14 werkdagen die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor.

Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd of terugbetaald. De koper zal hiervan per e-mail op de hoogte gesteld worden. Indien het pakket onrechtmatig teruggezonden werd, kan de koper het pakket terugbekomen enkel na storting van de verzendingskost.

5.2 Het terugzenden gebeurt op risico van de koper. De verkoper zal dus niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn. Het is aan de koper te bewijzen dat het pakket ons geleverd werd. Indien het pakket beschadigd geleverd werd, zal de verkoper onmiddellijk een email versturen naar de koper, zodat zij hiervoor niet kan aansprakelijk gesteld worden.

5.3 De retour wordt geaccepteerd, mits naleving van volgende voorwaarden:

  • 1. Het retourformulier (ingesloten in het verzonden pakket) moet volledig ingevuld zijn;
  • 2. Het pakket kan enkele teruggestuurd worden naar volgend adres: FURORE - Ter Mote 2, 9850 Nevele. Retourzendingen zijn ten laste van de koper;
  • 3. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking;
  • 4. Elk item is strikt ongebruikt/ongedragen/ongewassen en in volledig onbeschadigde toestand;
  • 5. De originele etiketten en labels zijn bevestigd aan de items en in perfecte staat, inclusief bijhorende accessoires;
  • 6. Bij terugbetalingen wordt de originele verzendingskost niet vergoed.

5.4 Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde items. Verzendkosten worden enkel terugbetaald als de koper een product ontving dat niet het product was dat hij/zij bestelde.


Art. 6 Klachten of betwistingen

6.1 Klachten of betwistingen dienen onmiddellijk na levering gemeld te worden via e-mail info@furore.fashion en uiterlijk binnen de 14 dagen na levering.

6.2 In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen indien het item voorradig is. Indien de items voor de gegronde klacht niet geruild kunnen worden zullen zij terugbetaald worden inclusief de verzendingskosten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de niet-conforme bestelling.

6.3 Opgelet de voorwaarden van artikel 5.3 moeten nageleefd zijn om in aanmerking te komen voor een gegronde klacht.


Art. 7 Intellectueel eigendom

7.1 Alle inhoud (beelden, tekst, merknamen,…) van Furore is beschermd door auteursrecht en merkrecht.

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Furore.


Art. 8 Toepasbaar recht - rechterlijke bevoegdheid

8.1 Deze overeenkomst tussen de koper en Furore wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Gent, België hebben alleen de rechterlijke bevoegdheid.

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht (geldig en afdwingbaar).


Art. 9 Privacyverklaring

9.1 Flanders Fashion Design International bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden i.h.k.v. deze webshop. (bv klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).

9.2 De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Flanders Fashion Design International bvba, Ter Mote 2, 9850 Nevele, 09 389 64 69 of via info@furore.fashion.

9.3 Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermeldt Flanders Fashion Design International bvba hier aan wie).

9.4 Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Flanders Fashion Design International bvba, Ter Mote 2 9850 Nevele, 09 389 64 69 of via info@furore.fashion, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

9.5 Flanders Fashion Design International bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Art. 10 Het gebruik van cookies

10.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.